A2 Sınıfı Motosiklet Ehliyeti

TURGUTREİS SÜRÜCÜ KURSU

A2 SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN;

1. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.
2.  A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
3. Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

    A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
    1) T.C. kimlik numarası

    2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği

    3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf

    4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

    5) Sabıka kaydı

     6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi.

     B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

     1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

     2) Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi

     3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

     4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

     5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf istenir.

     C) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

4. Teorik ve direksiyon sınavlarında sınav hakkı 4′tür.

5.Bu ehliyet çin herhangi bir ehliyet deneyimine gerek yoktur.

6..Geçerlilik Süresi 10 Yıldır.

7.A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1 ınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.