D Sınıfı Otobüs Ehliyeti

TURGUTREİS SÜRÜCÜ KURSU

"D” SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN;

1. 24 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.
2. D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.
3. Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

    A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
    1) T.C. kimlik numarası

    2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği

    3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf

    4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

    5) Sürücü kaydı

     6) Mevcut sürücü belgesinin fotokopisi

     B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

     1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

     2) Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi

     3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

     4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

     5) Son altı ayda çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf istenir.

     C) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

4. Teorik ve direksiyon sınavlarında sınav hakkı 4′tür.

5.Bu ehliyet için aranan deneyim şartı B Ehliyetidir..

6..Geçerlilik Süresi 5 Yıldır.

7.D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.